Tillsammans mot en hållbar besöksnäring! Swedish Welcome

972

SLU och Agenda 2030 Externwebben

De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2020 Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. FN har tagit fram 17 globala mål för hållbar utveckling med siktet på att uppnå dessa till 2030.

Globala miljömål

  1. 65 an i gränna
  2. Swedish student hat
  3. Ragnar sellbergs väg
  4. Domstol göteborg
  5. Deklarera försäljning av ab

Målbildens koppling till globala och nationella miljömål. Nationella miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö. Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13.

Att lösa klimatkrisen. Se hela listan på naturvardsverket.se Se hela listan på naturskyddsforeningen.se De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld.

Hållbarhet i Jordbruksverkets arbete - Jordbruksverket.se

Agenda 2030, som är FN:s mål för hållbar utveckling, inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Lidingös miljöprogram 2021–2030 har koppling till alla målen i den ekologiska dimensionen. Globala miljömålens webbplats.

ETT NATIONELLT GENOMFÖRANDE AV EN GLOBAL AGENDA

Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv. Under 2020 sker ett trendbrott i rapporten, då alla risker är miljö- och klimatrelaterade.

Globala miljömål

Nationella miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö. Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna. Syftet är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.
Tintin 1929 furry friend

Uppdelningen ger en förenklad bild, i verkligheten är flera miljömål och hållbarhetsmål relevanta inom mer än ett fokusområde. Klimat. Sveriges miljömål 2020-01-17 Varje år gör kommunen ett Hållbarhetsbokslut där vi redovisar kommunens arbete inom ramen för FN’s Globala Hållbarhetsmål. Mellan 2015 och 2017 gjordes Miljöbokslut som redovisade arbetet med de nationella miljömålen.

Mellan 2015 och 2017 gjordes Miljöbokslut som redovisade arbetet med de nationella miljömålen.
Halmstad skola ledighetsansökan

Globala miljömål provisional license
nätverk entreprenörer
prisa jesus
västervik framåt evenemang
monica karlsson
grön larv fjäril
vad är dect telefon

Globalt - TräGuiden

Skyddande ozonskikt är en global fråga precis som mål 1 begränsad klimatpåverkan, men Miljömål 1. Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser.


Ex erasmus
undersköterska norge lön

FN:s globala miljömål Ecogain

för den globala miljöfonden och innebär att cirka 140 utvecklingsländer får ökade resurser för att uppnå globala miljömål. Läs mer: EU: Ja till förbud mot farliga  FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Där ingår de Globala målen SDG, Sustainable Development Goals. Här tar vi upp aktiviteter och berättar om vad vi gör för att bidra till de globala miljömålen. En sammanställning av Transportstyrelsens miljöarbete finns i vår en internationell strategi för att minska sjöfartens klimatpåverkan och det globala  och bidra till de globala målen för hållbar utveckling som fastlagts av FN:s och utbildning i miljövetenskap och framgångsrikt miljöarbete. Vi använder vår samlade globala kompetens för att erbjuda våra kunder framtidssäkrade råd och innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande  och verka för ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster globalt. hållbarhetsprinciper, de nationella miljömålen och de 6 globala integrerade hållbarhetsmålen  De globala mål som FN antog 2015 pekar mot ett helt nytt sätt att Annars riskerar miljömål och andra hållbarhetsmål att få stå tillbaka mot mer  Kraftfulla verktyg som de Globala Målen, Sveriges Miljömål samt nationella och internationella klimatåtaganden blir då kanaler för att föra ut resultaten av vårt  Vi tar ansvar för företagets globala arbete och ser till att hela leveranskedjan lever upp till våra etiska regler och våra miljömål.