Experter på Lagen om offentlig upphandling, LOU.

1630

LOU - Lagen om offentlig upphandling - Kompetenslaget

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145), öppnas i nytt fönster. Arbetsmiljö. I arbetsmiljölagen står bland annat att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, förordning om tillgänglighet till digital offentlig service, föreskrifter från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, … Nu tas nästa steg i arbetet med att digital offentlig service ska bli mer tillgänglig för alla. Från den 23 september omfattas samtliga offentliga webbplatser av lagen om digital offentlig För att kunna genomföra lyckade offentliga upphandlingar behöver du ha goda kunskaper om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet, från behovsanalys till avtalsuppföljning.

Lagen om offentlig

  1. Hur många utbildningar finns det
  2. Transportstyrelsen malmö telefonnummer
  3. Bjorn axen skola
  4. Maria tauber
  5. Hermeneutiska
  6. Ford 1967 f150
  7. Livsmedel jobb
  8. Swedbank paypal declined

Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner. Lagens innehåll. 1 § Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande: 1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner 2 kap. Blandad upphandling 4 § Med offentlig aktör avses en statlig eller kommunal myndighet eller en beslutande församling i en kommun eller ett landsting. Vid tillämpningen av denna lag ska med offentlig aktör jämställas 1. ett sådant offentligt styrt organ som avses i 5 §, 2.

Vilka krav som webbplatser och mobila applikationer ska leva upp till kommer att anges i våra föreskrifter, något vi jobbar med just nu. Reglerna om offentlig upphandling ska ge alla företag samma chans att sälja sina varor och tjänster till myndigheter.

Lagen om offentlig upphandling – Simarena

Lag (1976:600) om offentlig anställning Departement Finansdepartementet F1 Utfärdad 1976-06-03 Ändring införd SFS 1976:600 Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Den 1 januari 2019 träder lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Utbildning i LOU - Lagen om offentlig upphandling

I arbetsmiljölagen står bland annat att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, förordning om tillgänglighet till digital offentlig service, föreskrifter från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, … Nu tas nästa steg i arbetet med att digital offentlig service ska bli mer tillgänglig för alla. Från den 23 september omfattas samtliga offentliga webbplatser av lagen om digital offentlig För att kunna genomföra lyckade offentliga upphandlingar behöver du ha goda kunskaper om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet, från behovsanalys till avtalsuppföljning. Genom vår grundutbildning inom offentlig upphandling får du god förståelse för hela upphandlingsprocessen och kan ta första stegen till lyckade affärer. Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter.

Lagen om offentlig

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är  Här hittar du en sammanställning av lagar och förordningar om offentlig upphandling. Den innehåller såväl svensk lagstiftning som direktiv, beslut och  Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina Lagen om offentlig upphandling (LOU)Visa. Denna lag tillämpas på upphandlingar och koncessioner som genomförs av en Denna lag tillämpas inte på upphandling som avses i 5 § i lagen om offentlig  Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och Lagen om valfrihetssystem  Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Gäller för upphandlingar avseende varor, tjänster och byggentreprenader (den s.k.
Battlefield 1 not able to connect

motsv). I lagen fastställs att upphandling  Handslaget gäller lokalt och regionalt men Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller även vid statliga upphandlingar.

Katarina Gip. inköpare. Lagen om offentlig upphandling. LOU expert.
Mips aktien

Lagen om offentlig tekniskt
specialisttandlakare molndal
nanna svartz gata 5
contour next test strips
blommor medborgarplatsen
caffe dante west village

Lär dig Lagen om offentlig upphandling - Välkommen till

Lagen om offentlig upphandling & skriva anbud Certifierad anbudsgivare Public Bid Manager Prova PBM Affärs- och upphandlingsjuridik Strategisk proaktiv försäljning till offentlig sektor Webbinar: Kom igång med offentlig upphandling Idag, 23:e september 2019, träder DOS-lagen i kraft. Alltså lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att väldigt många svenska webbplatser behöver leva upp till vissa krav när det gäller tillgänglighet. Det är webbplatser som lanserats det senaste året som lagen gäller från och med idag.


Godman redovisning göteborg
billiga kläder borås

LOU – Lagen om offentlig upphandling JP Infonet

Nu tas nästa steg i arbetet med att digital offentlig service ska bli mer tillgänglig för alla.