Allgon - Omni Ekonomi – för den nya tidens affärsmänniska.

697

Press Release Distribution and Management - GlobeNewswire

Fullföljandet av erbjudandet från Latour var bland annat villkorat av att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Allgon på villkor som för aktieägarna i Allgon är förmånligare än de villkor som gäller enligt erbjudande, konstaterar bolaget. Utöver detta har Bure tidigare förvärvat 7 343 549 aktier utanför Erbjudandet (till ett högsta pris om 13,45 kronor per aktie, vilket understiger Erbjudandevederlaget). Totalt uppgår Bures ägande i Allgon således till 55 469 662 aktier och röster, motsvarande cirka 98,66 % av totalt antal aktier och röster i Allgon. För att ge återstående aktieägare i Allgon möjlighet att acceptera Erbjudandet har Bure beslutat att förlänga acceptfristen till den 26 februari 2021 kl. 17:00 CET. Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen och senast den 26 februari 2021 förväntas kunna påbörjas omkring den 9 mars 2021. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anmalanextrastamma@allgon.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress.

Allgon aktieägare

  1. Seb europafond småbolag avanza
  2. Mecenatkort doktorand
  3. Tvätteriet malmö
  4. Lena adolfsson edsbyn
  5. Socioekonomiska faktorer
  6. Flyg vaxjo stockholm

Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Bure Equity AB (publ), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon innehar cirka 93,2 procent av antalet Foto: Pressbild, Allgon, Allgon Investmentbolaget Bure har fått accept från aktieägare motsvarande innehav om cirka 80 procent för det offentliga uppköpserbjudandet som offentliggjordes den 22 december, framgår av ett pressmeddelande efter att acceptfristen löpt ut. Allgons styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Latour Industries offentliga uppköpsbud. Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S, Tibia Konsult AB, Bertil Görling och Akei AB, som tillsammans innehar cirka 49,3 procent av aktierna och rösterna i Allgon, har åtagit sig att acceptera budet på vissa villkor. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, ska vidare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den 7 maj 2020 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista eller per e-post anmalanordinariestamma@allgon.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om Johan Hårdén, vd Allgon AB johan.harden@allgon.se 073-385 92 19 .

Bengt Broman comes from Allgon System AB where he has been the company´s CEO since 1997.

1 månader: Inkomst 56462 SEK: Allgon avanza forum

Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter. Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Latour Industries eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Latour Industries och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från Aktieägare, som vill deltaga i stämman, ska vidare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den 7 maj 2020 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista eller per e-post anmalanordinariestamma@allgon.se.Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

1 månader: Inkomst 56462 SEK: Allgon avanza forum

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke. §10 Ärenden på bolagsstämma Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

Allgon aktieägare

Kaptial % Röster % AVANZA BANK AB. 0. 4 262 810. 10 419 969.
Nar far man lonen

Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att aktieägarna i Allgon accepterar Erbjudandet i sådan utsträckning att Latour blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Allgon och att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Latour acceptabla villkor. Erbjudandet accepterades av aktieägare med 80,1 procent av aktierna och Bure äger dessutom redan 12,3 procent. Det innebär att Bure förklarar budet ovillkorat och att det fullföljs.

12 nov. 2017 — 1) aktieägarna inför bolagsstämman i Allgon AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Verdane Capital VI K/S och Verdane  5 feb. 2021 — Allgon efter att acceptfristen för budet löpt ut. Erbjudandet accepterades av aktieägare med 80,1 procent av aktierna och Bure äger dessutom  5 feb.
Bookworm kartell

Allgon aktieägare skolfoto ramdalsskolan
synkrav körkort c
omvänd byggmoms tjänster
bor i danmark
djurö vårdcentral läkare
apoteket hjärtat gamleby

Bure Equity AB publ offentliggör ett kontanterbjudande om

Lannebo. Fondförvaltaren: ”  24 apr 2018 Hägerstrand: ”Om jag vore aktieägare så skulle jag sälja i dag”.


Varenhorst beach volleyball
foodora mecenat

Investerare - Allgon

Vidare offentliggjorde Bure den 5 februari 2021 att Erbjudandet fullföljts och förklarade Erbjudandet ovillkorat samt förlängde acceptfristen till och med den 26 februari 2021 kl. 17:00 CET. Bure Equity offentliggör slutligt utfall av det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Allgon. Detta är en låst artikel Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms. Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S, Tibia Konsult, Bertil Görling och Akei, som tillsammans innehar cirka 49,3 procent av aktierna och rösterna i Allgon, har åtagit sig att acceptera erbjudandet på vissa villkor.